Prywatny akademik jakiego szukałeś

Regulamin

Zasady obowiązujące w każdym Aaa! Akademiku:

 1. Każdy mieszkaniec ma obowiązek zachowywać się na terenie akademika tak by, w najmniejszym nawet stopniu, nie naruszyć komfortu pozostałych mieszkańców i okolicznych sąsiadów oraz nie narażać ich na jakiekolwiek niebezpieczeństwo.
 2. Aaa! Akademik są proekologiczne, więc każdy mieszkaniec ma obowiązek oszczędzać energię elektryczną, wodę oraz segregować śmieci.
 3. Aaa! Akademik są otwarte dla gości mieszkańców. Każda zaproszona osoba musi być zgłoszona do administracji najpóźniej w chwili wejścia na teren akademika. Liczba gości jest ograniczona. Goście mogą przebywać tylko w częściach wspólnych akademika w godzinach od 6.00 do 22.00. Za szkody wyrządzone przez zaproszonych gości oraz łamanie regulaminu akademika w pełni odpowiada osoba, która ich zaprosiła.
 4. Każdy z mieszkańców w chwili zagrożenia ma obowiązek wezwać ochronę. Ochronę należy również wezwać jeśli na terenie akademika przebywa osoba, która nie jest gościem żadnego z mieszkańców. Za nieuzasadnione wezwanie, kosztami obciążamy osobę, która dokonała zgłoszenia.
 5. Pokoje są do wyłącznej dyspozycji ich mieszkańców, bez ich zgody inni mieszkańcy nie mają do nich wstępu.
 6. Części wspólne akademika są do swobodnej dyspozycji mieszkańców zgodnie z pkt. 1.
 7. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22.00 do 6.00 z zastrzeżeniem pkt. 1.
 8. Każdy z mieszkańców odpowiedzialny jest za utrzymywanie akademika w czystości i porządku. Każdy sprząta po sobie, zmywa naczynia oraz wyrzuca śmieci.
 9. Mieszkańcy odpowiadają ze wszelkie zniszczenia i uszkodzenia w akademiku, zobowiązani są również do natychmiastowego zgłaszania powstałych szkód.
 10. Wszyscy mieszkańcy odpowiadają za akademik jak za swój własny dom, zatem obowiązuje swoboda, kultura, ekologia, czystość, bezpieczeństwo, odpowiedzialność.
 11. Pobrana kaucja jest zabezpieczeniem na wypadek ewentualnych zniszczeń wykraczających poza standardowe użytkowanie.